Frysk lústerboek

Om onze Friese spraaksynthese grondig te testen hebben we Eppie Dam's jeugdroman Dingeman krijt wjukken (Dingeman krijgt vleugels) helemaal beluisterd, en waar nodig verbeteringen aangebracht in de software. Het is een erg leuk boek, en het resultaat bieden we graag aan als gratis luisterboek.


Eppie Dam - Dingeman krijt wjukken

De wjukkestoel

Dingeman is een eenzame tiener, die onder valse voorwendselen naar de boerderij van Joazef wordt gelokt. Samen maken ze allerlei avonturen mee, ze vertellen elkaar fantastische verhalen, en bouwen vreemde constructies, zoals een "wjukkestoel" (stoel met vleugels).

Joazef is een maffe figuur: boer, kunstenaar, uitvinder, ex-directeur van een stofsûgerfabryk, maar hij rijdt in een ouwe Fiat 500. Hij draait zijn hand niet om voor een klimkalefater, waarmee hij Dingeman van zijn djiptefrees afhelpt. En hij kan ook nog eens lekker koken!

Hoewel Dingeman het ontzettend naar zijn zin heeft bij Joazef, blijft er toch iets knagen. Wie is die Joazef nu eigenlijk, en wat wil hij van Dingeman? En hoe komt het dat Dingeman's moeder dit allemaal zomaar goed vindt?

Het antwoord op al die vragen levert je zo'n 3,5 uur luisterplezier op!


Download

Je kunt het hele boek downloaden als zip-bestand (ongeveer 90 MB). Als je de zip uitpakt heb je 43 mp3-bestanden, die je op je mp3-speler of smartphone kunt zetten om onderweg af te luisteren.

Maar je kunt ook de losse hoofdstukken downloaden/beluisteren.


ZIP-BESTAND
Het hele boek, voorgelezen door Linze, Sjoukje of Siebren. Linze Sjoukje Siebren
HOOFDSTUKKEN
1. Gjin tantes wer yn it saaiste hûs van de stęd Linze Sjoukje Siebren
2. In spannende brief yn in saaie brievebus Linze Sjoukje Siebren
3. Ik spring yn myn holle in gat yn 'e loft Linze Sjoukje Siebren
4. De sjauffeur freget of ik net wat ferjit Linze Sjoukje Siebren
5. In rare dream yn in moaie taksy Linze Sjoukje Siebren
6. Węr binne de pakes en beppes en węr bliuwe de oare bern? Linze Sjoukje Siebren
7. Twa dobbelstiennen, in dartpylkje en in papier mei tweintich hokken Linze Sjoukje Siebren
8. Joazef en ik bouwe de Wjukkestoel Linze Sjoukje Siebren
9. Joazef hat froeger direkteur west fan in stofsûgerfabryk Linze Sjoukje Siebren
10. Joazef fertelt it ferhaal fan Kai de berchbeklimmer Linze Sjoukje Siebren
11. Ik wurd oan 'e kont ta wiet Linze Sjoukje Siebren
12. Ik betink in multifunksjonele stofsûger Linze Sjoukje Siebren
13. Ik praat mei Roosje Linze Sjoukje Siebren
14. Ik oerwin myn djiptefrees mei help fan de Klimkalefater Linze Sjoukje Siebren
15. Joazef fertelt it ferhaal fan de wurchslang Linze Sjoukje Siebren
16. Roosje praat mei Dominicus Linze Sjoukje Siebren
17. In spierwite woartel en in panty fol sipels Linze Sjoukje Siebren
18. Ut in hiel djip gat wei de Brobbeltobbe yn Linze Sjoukje Siebren
19. Ik fertel it ferhaal fan de doejong en it ieltsje Linze Sjoukje Siebren
20. Joazef en ik mei gleone koppen yn 'e oven Linze Sjoukje Siebren
21. Hoe't ik op bôle-bak-dei samar fiif húsdieren krij Linze Sjoukje Siebren
22. Wy ite fan de nije bôle en ik praat mei Hoppe Linze Sjoukje Siebren
23. Joazef fertelt it ferhaal fan de swarte en de wite skiep Linze Sjoukje Siebren
24. Yn 't spier yn Heisterhok De Boer Linze Sjoukje Siebren
25. Myn earste hynderritsje jout gjin romte yn 'e holle Linze Sjoukje Siebren
26. De hiele hynstestâl rûkt nei lavindel Linze Sjoukje Siebren
27. Ik rin troch it iepen fjild en praat mei in deade hazze Linze Sjoukje Siebren
28. Joazef fertelt it ferhaal fan it keninklik ark Linze Sjoukje Siebren
29. It bedstee wurdt in wjukkebęd Linze Sjoukje Siebren
30. Kingma's Kistjes Linze Sjoukje Siebren
31. ‘Veel bittere tranen huil ik om jou’ Linze Sjoukje Siebren
32. Asto in fûgel węze mochtst Linze Sjoukje Siebren
33. Boekehonger Linze Sjoukje Siebren
34. Reade lotus, griene koarts Linze Sjoukje Siebren
35. Joazef fertelt it ferhaal fan bazeskoalle De Skjinne Slaadkrop Linze Sjoukje Siebren
36. Ik praat mei de balstien dy't sa licht is as in fearke Linze Sjoukje Siebren
37. De R fan Riedsel Linze Sjoukje Siebren
38. Twa skilderijen en njoggen sammelboeken Linze Sjoukje Siebren
39. De do fan Picasso Linze Sjoukje Siebren
40. Ik fertel myn ferhaal op 'e Wjukkestoel mei tichte wjukken Linze Sjoukje Siebren
41. Heiten binne rare mannen Linze Sjoukje Siebren
42. De groeten fan buorfrou Joldersma Linze Sjoukje Siebren
43. Alles yn myn holle dûzelt, systert en sûst Linze Sjoukje Siebren

Verantwoording

Eppie Dam
Dingeman krijt wjukken
© 1999 Afûk, Leeuwarden.

Dit luisterboek is geproduceerd met toestemming van de uitgever en de auteur.

Meelezen?

De volledige tekst van het boek is te vinden op de website van DBNL.

Daar kun je ook de prachtige illustraties van Gerrit Terpstra bekijken!