Home Hulp bij het gebruik van Fluency TTS
Woord toevoegen

Woord toevoegen

Op het tabblad Woord toevoegen van het Instellingen-programma kun je de uitspraak van een onbekend woord toevoegen.

Dat gaat heel gemakkelijk als het woord lijkt op een ander woord. Als voorbeeld nemen we het woord ff dat in SMS-taal veel wordt gebruikt, maar dat niet in het lexicon van Fluency TTS voorkomt.

  • Tik bij Woord de tekst "ff".
  • Klik op Test. Je hoort "ef ef".
  • Tik bij Klinkt als het woord "effe".
  • Klik op Toevoegen.

Het woord wordt dan toegevoegd aan het gebruikerslexicon. Via het tabblad Gebruikerslexicon kun je het weer verwijderen.


Friese modus gebruiken

Deze optie is nieuw in Fluency TTS 6.0 en Spika versie 4.

Als je deze optie aanvinkt, dan werken de lexicon-functies met de Friese woordenlijst.


Uitspraaknotatie

Je kunt ook de uitspraak van een woord heel precies vastleggen met de uitspraaknotatie van Fluency. Deze verschijnt in het tweede venster in het vak Klinkt als, en ook daar kun je wijzigingen aanbrengen.

Voor het noteren van de uitspraak van een woord gebruik je de tekens uit de tabel hieronder.


MEDEKLINKERS
plofklanken nasalen wrijfklanken overig
p pot b bak m mok f feest v veel l lat
t tak d dak n nat s sla z zon r raak
k koe g goal N bang S sjaal Z rage w wel
x chaos G geven j jas
h huis
KLINKERS
korte klinkers lange klinkers tweeklanken nasale klinkers
I pit O pot i niet u boek Ei tijd E~ timbre
E pet A pad e keet o pook 9y huis Y~ parfum
Y put @ geval y fuut a taak Au koud O~ chanson
2 keuze A~ chanson
KLEMTOON STRUCTUUR
* hoofdklemtoon (nadruk) - lettergreepgrens
' bijklemtoon # samenstellingsgrens
PAUZES TUSSEN WOORDEN
(spatie) - geen pauze / korte pauze (na dubbele punt)
. einde zin // langere pauze (na komma)
$ 1 seconde pauze /// pauze na vraag
SPECIALE TEKENS
? harde aanzet voor een klinker
n0 de n in een meervoudsvorm, die je ook kunt weglaten
t0 de t in een woord als postbode, die je ook kunt weglaten
e0 een e die ook als "stomme e" (schwa) kan worden uitgesproken
w0 de oe-achtige w-klank in bijvoorbeeld croissant (krw0A-s*A~)
D de d aan het begin van een functiewoord als deze, die vaak als t wordt uitgesproken
H de h aan het begin van een functiewoord als hebben, die vaak wordt weggelaten
: geeft extra lengte aan een klinker, bijvoorbeeld in analyse ('a-na-l*i:-z@)
EXTRA TEKENS VOOR HET FRIES
Q de extra klinker tussen de korte klinkers "O" en "A"
! geeft aan dat een klinker wordt weggelaten (syllabische sonorant). Voorbeeld: t*Ys-k!N (tusken)

Tip: bekijk de uitspraak van een aantal woorden om gewend te raken aan deze manier van noteren.


Friese woorden transcriberen

Voor de transcriptie van het Fries maken we zoveel mogelijk gebruik van de tekens voor het Nederlands. Echter, het Fries heeft aanzienlijk meer klinker(combinatie)s, vrij gebruik van nasalering (elke klinker kan nasaal gemaakt worden), en syllabisering (de schwa kan weggelaten worden voor een sonorante medeklinker).

Voor een overzicht kun je dit bestand downloaden: Conversietabel Fries IPA naar Fluency-notatie (PDF)